Català Castellano Galego


         
  Política de Privacidade      
     
 
    Privacidade        
     
 
  • A visita a este website non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre se mesmo. No caso de que proporcione o usuario algunha información de carácter persoal, os datos recollidos neste website serán utilizados coa finalidade, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados aos ficheiros de carácter persoal dos que é responsable a súa Cooperativa, onde serán conservados de forma confidencial.
  • Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal, (incluída a imaxe contida no seu documento de identificación, teléfono móbil e correo electrónico) así como os datos aos que a ASC S.C.C.L.,tenga acceso como consecuencia da navegación polas páxinas web de internet, da consulta ou contratación de calquera servizo ou produto, ou transacción ou operación realizada serán tratados e, se é o caso, incorporados a bases de datos, baixo a responsabilidade da ASC S.C.C.L., para o axeitado, mantemento, cumprimento e control da relación (pre) contractual entre os usuarios e ASC S.C.C.L. e prestación dos mellores servizos, así como para o cumprimento para a Cooperativa das súas obrigas legais. ASC S.C.C.L., adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado.
  • A ASC S.C.C.L. procederá á cancelación dos datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que tivesen sido solicitados ou rexistrados.
  • No caso de que os datos recollidos se utilizasen para unha finalidade distinta para a cal tivesen sido solicitados ou recollidos requirirase o consentimento previo dos interesados.
  • Os usuarios poderán exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que procedan, acreditando a súa identidade á dirección de correo electrónico do responsable da súa Oficina, conforme á Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
  • No momento de proceder á recollida dos datos indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos obxecto de recollida e as finalidades. A negativa a proporcionar os datos cualificados obrigatorios supoñerá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para os que eran solicitados. Así mesmo, poderán facilitarse datos de modo voluntario co obxectivo de que poidan prestarse de modo máis óptimo os servizos ofertados.
  • No caso de que os usuarios deste website debesen facilitar a súa dirección de correo electrónico para acceder a algúns dos servizos que se oferten en cada momento poderán manifestar que non desexan recibir ningún tipo de comunicación que a ASC puidese enviar, sempre que non estea ligada estritamente á finalidade para a que se solicitou o servizo. A ASC poñerá a disposición dos usuarios que se tivesen inscrito nalgún tipo de lista de correo dentro deste website os mecanismos axeitados para darse de baixa desta.
  • O acceso a este website pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor recorde certa información que, posteriormente, unicamente o servidor que a implementar lerá. As cookies teñen, xeralmente, unha duración limitada no tempo. Ningunha cookie permite que poida contactarse co número de teléfono do usuario, a súa dirección de correo electrónico ou con calquera outro medio de contacto. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do usuario ou roubar información persoal. O único xeito de que a información privada dun usuario forme parte do arquivo cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor. Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados da súa fixación poden configurar o seu navegador para tal efecto.

 

 
     

Esta web utiliza galletas propias e de terceiros para optimizar e adaptarse á vosa navegación e preferencias, entre outras tarefas. Si continuades navegando entenderemos que aceptades a nosa Política de privacidade.ASC, S.Coop.C.L., Con domicilio social na "Casa de l ´ Agricultura", da rúa Ulldecona, 33, piso terceiro, 08038 Barcelona e CIF F -61696928
(c) ASC S.C.C.L, 2013. España. Todos os dereitos reservados.