Català Castellano Galego


         
  Avís Legal      
     
 
    Avís Legal        
     
 

DADES GENERALS:

El fet d'accedir a aquest website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions, per la qual cosa li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des d'aquest portal de l´ASC, S.C.C.L .

Termes i Condicions

 • Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.
 • Únicament es troben compreses en aquest website aquelles pàgines que figuren dins del web.
 • L'accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 • L'accés a aquest website no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre L´ASC, i l'usuari.
 • L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

Actualitat y Modificació de la informació:

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització. L´ASC, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website, podent limitar o no permetre l'accés al mateix.

 • No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest website. No obstant això, l´ASC, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l'usuari.
 • L´ASC, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest website. Qualsevol modificació dels mateixos s'informarà convenientment en el propi website. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquest website.

Continguts:

 • L´ASC, realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. L´ASC, no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers.
 • L´ASC , no assumeix responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada en el website, prevaldrà la versió impresa.
 • L´ASC , no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d'aquest website. La presència de links en el website de l´ASC, excepte manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre l´ASC, i els particulars o empreses titulars dels websites als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços. L´ASC, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website.
 • L´ASC no ha intervingut ni té vinculació amb el contingut dels websites que poguessin visualitzar-se en el website www.coopcredit.coop, els quals són responsabilitat exclusiva dels particulars o empreses titulars dels websites als quals s'accedeixi en cada cas. Qualsevol queixa, consulta o reclamació relacionada amb el contingut d'aquests websites, o al tractament de dades personals que vagi a dur-se a terme, haurà de ser dirigit directament als particulars o empreses titulars d'aquests websites.
 • L´ASC , no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.
 • L´ASC , no assumeix cap responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest website és exclusiva d'els qui les realitzen. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest website o altres accessos controlats per l´ASC, que infringeixin els drets de propietat de tercers i/o el contingut dels quals sigui il·legal, amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol un altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada un il·lícit penal.
 • L´ASC , es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut contrari a les normes legals, o immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

Navegació, accés i seguretat:

 • L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. l´ASC, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.
 • Aquest website ha estat dissenyat per suportar els navegadors Internet Explorer, Firefox, Safari i Chrome. L´ASC, no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el website.
 • L'accés als serveis transaccionals, si escau, i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de l´ASC. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si en la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat.
 • La garantia de seguretat dels nostres servidors ve recolzada per un certificat expedit per l'empresa DigiCert. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de l´ASC, i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta.
 • L´ASC, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest website sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que pugui accedir-se a través d'aquest website, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas l´ASC, serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que pugui sofrir l'usuari per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. L´ASC, no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest website. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en operacions de naturalesa financera.
 • Els serveis oferts en aquest website només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

 • Aquest website i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest website no atorga als usuaris dret ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest website.
 • El contingut d'aquest website pot ser descarregat al terminal de l'usuari, sempre que sigui para el seu ús privat i sense cap fi comercial; per tant l'usuari no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'aquest website amb finalitats públiques o comercials.
 • L´ASC, no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. l´ASC, reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programari. Si l'usuari transfereix programari d'aquest website a la seva terminal, no podrà disseccionar-ho per al seu estudi, o descompilar-ho, traduir la versió del codi objecto original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
 • El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis que conté aquest website es troben protegits per llei.
 • L´ASC, es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Jurisdicció i legislació aplicables

 • Els termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
 • Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest website se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya).
 
     

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i preferències, entre altres tasques. Si continueu navegant entendrem que accepteu la nostra Política de privadesa.ASC, SCCL amb domicili social a la "Casa de l´Agricultura", carrer Ulldecona, 33, 3r pis, 08038 Barcelona i CIF F - 61696928
(c) ASC S.C.C.L, 2013. Espanya. Tots els drets reservats.