Català Castellano Galego


         
  Seguridade en CoopCredit      
     
 
    Seguridade        
     
 

A política de Seguridade da ASC establece como unha das súas máximas prioridades a protección da información dos nosos clientes. Para iso engade elevados estándares de seguridade ás súas aplicacións e sistemas e instrumenta as máis avanzadas medidas de protección co fin de velar pola confidencialidade e integridade da información.

 • Toda a información que se trasmite entre o PC do cliente, dispositivos móbiles, comprimidos dixitais e aplicacións propiedade de ASC e os nosos sistemas a través de internet utiliza o protocolo ">SSL-128 bits. Este cifrado impide que un terceiro acceda ao devandito fluxo de información.
 • Utilización dun certificado dixital emitido por Digicert, entidade certificadora internacional, que garante que vostede está conectado con CoopCredit. Un certificado dixital é un documento dixital protexido por técnicas criptográficas que garante as identidades en internet.

 • Os nosos sistemas informáticos están protexidos do exterior por un sistema de firewalls, programas antivirus e anti-intrusión, que evitan calquera ataque e aislan os aplicativos.
 • Na ASC realizamos unha monitorización continua de todas as aplicacións e un seguimento inmediato de calquera incidencia do noso servizo de Internet.
 • Toda a información almacenada se encontra fisicamente illada coas máximas medidas de seguridade, así mesmo as copias de back-up realizadas periodicamente garanten a custodia destes datos.

Ademais de todo isto, debido ao ámbito tecnolóxico cambiante no que nos encontramos, estamos permanentemente nun proceso de evolución das nosas técnicas de seguridade informática, física e lóxica.

 

 
 

Correos Electrónicos Fraudulentos

Ante a proliferación destas prácticas, a ASC quere deixar claro que nunca lle solicitará que nos informe das súas claves por escrito, a través de correo electrónico nin por teléfono, e que debe facer caso omiso destes correos, cuxo envío xa foi debidamente denunciado.

Se ten dúbidas acerca da veracidade destes envíos, non dubide en poñerse en contacto coa súa Oficina.

Claves para acceder a Oficina Virtual

O sistema de control de acceso á Oficina Virtual de CoopCredit consta de tres tipos de claves:

1. Usuario
É o DNI, Pasaporte ou Tarxeta de residencia, sen letras, que se solicita ao cliente introducir na páxina de acceso.

2.Clave de acceso:
Clave numérica, que debe introducir sempre que desexe conectarse.

 • En caso de ser cliente de varias Cooperativas, debe dispoñer dunha clave para o acceso exclusivo a cada unha delas.

3.Clave de operacións

A clave de operacións é unha clave numérica, que lle entrega a súa oficina ao contratar o servizo. Esta clave é necesaria para realizar operacións que requiran mobilizacións de fondos monetarios, como poden ser operacións de transferencias, traspasos e contratación de produtos, etc.

Se no momento de realizar unha operación deste tipo, non dispón de firma ou se encontra bloqueada, deberá solicitala á súa oficina, quen por motivos de seguridade deberá entregarlla persoalmente.

CoopCredit así mesmo dispón de sistemas de cambio de claves e desconexión automática..

RECOMENDACIÓNS

Coide as súas claves.

Manteña as súas claves de acceso en segredo. Non as revele a ninguén nin as anote en lugares visibles ou doadamente accesibles, como a pantalla, o teclado, o calendario, o ordenador, etc.

Cambie as súas claves periodicamente e sempre que intúa que poden ser coñecidas por outras persoas. Non utilice claves triviais ou repetitivas que poidan ser descubertas doadamente por si mesmas ou pola súa relación con vostede.

Nunca lle solicitaremos que nos informe das súas claves por escrito, a través do correo electrónico nin por teléfono.

Identificación correcta da web CoopCredit.coop

 • A web de CoopCredit.coop é doadamente identificable pola súa imaxe corporativa, debe asegurarse así mesmo que a URL comeza por https://
 • Ademais desta acción, hai unha forma de identificar de xeito unívoco o site, o navegador informa de que a conexión é segura mediante un cadro de diálogo, mostrando un cadeado na parte inferior dereita da pantalla. Se vostede pulsa dúas veces sobre o cadeado, abrirase un cadro de información cos datos do certificado, que lle permite comprobar a súa vixencia e validez e verificar que está conectado co servidor de CoopCredit.
 • O cifrado é un proceso que asegura que a información enviada só é intelixible para o ordenador do usuario e o servidor de CoopCredit, evitando que terceiros poidan ver ou capturar a información que se intercambia.
 • Antes de acceder á web asegúrese de que o resto de aplicacións están pechadas.
 • Peche a sesión cando remate de operar coa nosa Oficina Virtual e bloquee ou apague o seu ordenador sempre que permaneza desatendido.

Ordenador privado

 • Non acceda a información confidencial, como os seus datos bancarios de Oficina Virtual de CoopCredit dende ordenadores públicos ou non confiables.

 

 

Esta web utiliza galletas propias e de terceiros para optimizar e adaptarse á vosa navegación e preferencias, entre outras tarefas. Si continuades navegando entenderemos que aceptades a nosa Política de privacidade.ASC, S.Coop.C.L., Con domicilio social na "Casa de l ´ Agricultura", da rúa Ulldecona, 33, piso terceiro, 08038 Barcelona e CIF F -61696928
(c) ASC S.C.C.L, 2013. España. Todos os dereitos reservados.