ASC, SCCL es va constituir a Barcelona, l’1 de juny de 1998, com a cooperativa de segon grau, subjecta als principis i disposicions de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, dotada de plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada dels seus socis per les obligacions socials. Inscrita al Registre Central de Cooperatives amb el núm. 10.799. Totes les Cooperatives amb Secció de Crèdit de Catalunya són sòcies.

ASC, SCCL. neix de la voluntat de les Cooperatives integrants de l’Associació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb Secció de Crèdit. Aquesta Associació es va constituir l’any 1988 en el sí de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb l’objecte de fer-se càrrec de la gestió diària de tots aquells temes específics de les cooperatives agràries amb secció de crèdit. Poden ser socis les cooperatives que tinguin una secció de crèdit d’acord amb allò que disposa la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Consell Rector


Presidència
Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit, SCCL
Representada per en

Vicepresident
COSELVA - Agrícola i Secció de Crèdit de La Selva del Camp, SCCL
Representada per en

Secretari
Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL
Representada per en

Tresorer
Agropercuària i Secció de Crèdit COPERAL, SCCL
Representada per n'

Vocal 1r
Camp d'Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL
Representada per en

Vocal 2n
Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL
Representada per na

Vocal 3r
Arrossaires del Delta de l'Ebre i Secció de Crèdit, SCCL
Representada per en

Vocal 4t
Cooperativa del Camp d'Ivars i Secció de Crèdit, SCCL
Representada per na

Vocal 5è
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona, SCCL
Representada per en

Vocal 6è
Agrària i Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL
Representada per en

Equip

Àngel Balagué
Bellcaire d’Urgell, 1960

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB).

Josep Parcerisa
Berga, 1963

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Carlos Soriano
Barcelona, 1988

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (UB).

Pepe Sepúlveda
En representació de Wrinsa, SL

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics per l’IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas.

Actuacions

Convenis

Signatura i seguiment de convenis amb entitats financeres i proveïdors de les seccions de crèdit.

Assistència

Ajudar a les seccions de crèdit en dificultats.

Suport

Elaboració d'informes tècnics i posicionaments sobre l'activitat de les seccions de crèdit per les entitats representatives i institucions públiques.

Assesorament

Atenció als dubtes i consultes en els àmbits financer, legal, comptable i tributari que sorgeixen en l'activitat diària de les seccions de crèdit.

Administrar Fons cooperatiu

ASC, SCCL és la cooperativa nomenada pel Govern de la Generalitat de Catalunya com administradora del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit (Acord GOV/63/2016, de 17 de maig. Publicat al DOGC del 20/05/2016).


Informe Trimestral

CoopCredit

L'aplicació informàtica per les seccions de crèdit de les cooperatives.

Seccions de Crèdit de Catalunya

75 Pobles amb Secció de Crèdit, 33 sense cap altre servei financer.

CoopCredit

Intercooperació i noves tecnologies al servei de les Seccions de Crèdit de les Cooperatives

CoopCredit és una plataforma informàtica especialitzada en la gestió de les seccions de crèdit de les cooperatives. ASC té la titularitat de tots els drets sobre CoopCredit, el codi font, així com l’editor i les eines de compilació necessàries per permetre el desenvolupament i manteniment de la mateixa de forma autònoma. ASC és la única autoritzada per l’ús i comercialització de CoopCredit amb la facultat de poder modificar les aplicacions segons les seves necessitats, podent tractar els programes font.

La plataforma CoopCredit s’estructura mitjançant la tecnologia del cloud computing, es a dir, si accedeix a través d’una xarxa de telecomunicacions, a demanda i en règim d’autoservei, a recursos informàtics compartits configurables. Es produeix una deslocalització de la infraestructura informàtica de la secció de crèdit que provoca un alleugeriment dels problemes tècnics, d’avaries, de risc de pèrdues d’informació, de destrucció, .... Amb aquesta tecnologia donem una resposta eficient al principi cooperatiu d’utilització i propietat comuna d’un bé.

L’evolució de l’aplicació CoopCredit esdevindrà de la conjunció de les noves tecnologies i la innovació tecnològica amb les aportacions dels usuaris interns, treballadors de les seccions de crèdit que diàriament l’utilitzen com a eina de treball, com dels usuaris externs, els socis de les cooperatives i titulars de comptes a la secció de crèdit, en el marc d’una economia col·laborativa. L’objectiu és aconseguir millorar la productivitat de les seccions de crèdit de les cooperatives i dotar als seus socis d’una millora constant en els serveis oferts per la seva cooperativa.

53

Oficines de Secció de Crèdit

ACTIVES

6

Caixers

AUTOMÀTICS

82

Usuaris

APLICACIÓ

28835

Titulars de Comptes Actius

GESTIONATS

Contacte

Telèfon

+(34) 93 229 20 24

Email

asc@coopcredit.coop

Adreça

Casa de l'Agricultura, Carrer Ulldecona, 33, 3r pis, 08038 Barcelona